Conference Venue


Conference venue: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Main building (corp A)


  • Aula Magna "Mihai Eminescu"
  • Sala Senatului


C. S. Lewis Symposium venue map